Komunikat- w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowości Dobroszów Wielki

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 17.12.2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Dobroszów Wielki . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu  stwierdza przydatności wody do spożycia warunkową z powodu podwyższonego manganu. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia -Dobroszów Wielki

 

 

 

 

Komunikat- w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowości: Drągowina, Kotowice, Skibice, Przybymierz i Sobolice z wodociągu publicznego w Pielicach.

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 27.11.2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody
do spożycia w miejscowości Drągowina, Kotowice, Skibice, Przvbvmierz, Sobolice zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Pielicach (gm. Nowogród Bobrzański) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdza przydatności wody do spożycia.

      MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

DRĄGOWINA, KOTOWICE,  SKIBICE,  PRZYBYMIERZ, SOBOLICE

zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Pielicach

Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze  uznał wodę przydatną do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

 UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI

DRĄGOWINA, KOTOWICE,  SKIBICE,  PRZYBYMIERZ, SOBOLICE

zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Pielicach

Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze  uznał wodę przydatną do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.