Ocena jakości wody do spożycia – dotyczy próbek wody Pielice, Bogaczów, Dobroszów Wielki

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy próbek wody z wodociągu w Pielicach, Bogaczowie, Dobroszowie Wielkim