Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 30 kwietnia 2018

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 30 kwietnia 2018 roku , dotyczy  stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi – próbka wody z wodociągu publicznego w Bogaczowie, Pielicach i Dobroszowie Wielkim