Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – dotyczy próbek wody: Bogaczów, Pielice, Dobroszów Wielki

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy próbek wody z wodociągu w Bogaczowie (09 października 2018), Pielicach (09 października 2018), Dobroszowie Wielkim (08 października 2018):