Ocena jakości wody do spożycia – dotyczy próbek wody Pielice, Dobroszów Wielki

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy próbek wody z wodociągu w Pielicach, Dobroszowie Wielkim Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 24-06-2019r.- próbka wody pobrana w dniu 17-06-2019 z wodociągu publicznego w Pielicach