informacja – biuro spółki będzie zamknięte dla interesantów.

Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański informuje, że w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 biuro spółki będzie zamknięte dla interesantów.

W związku z terminem odczytu wodomierzy proszę o podawanie stanu wodomierzy telefonicznie nr 517 886 264

Wpłat za wodę i ścieki proszę dokonywać na konto bankowe BS Żagań o/Nowogród 13 9657 0007 0020 0205 9255 0001.

W pozostałych sprawach kontakt telefoniczny nr 517 886 264 lub 604 950 013

Dyrektor – Tomasz Pierzchalski