Komunikat- w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowości Dobroszów Wielki

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 17.12.2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Dobroszów Wielki . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu  stwierdza przydatności wody do spożycia warunkową z powodu podwyższonego manganu. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia -Dobroszów Wielki