RODO – Ochrona Danych Osobowych

RODO

 

Klauzula informacyjna – Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański:

 

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie administratora, listownie na adres siedziby administratora lub pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl