Komunikat- w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowości Dobroszów Wielki

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 17.12.2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Dobroszów Wielki . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu  stwierdza przydatności wody do spożycia warunkową z powodu podwyższonego manganu. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

KOMUNIKAT w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia -Dobroszów Wielki

 

 

 

 

Komunikat- w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowości: Drągowina, Kotowice, Skibice, Przybymierz i Sobolice z wodociągu publicznego w Pielicach.

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 27.11.2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody
do spożycia w miejscowości Drągowina, Kotowice, Skibice, Przvbvmierz, Sobolice zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Pielicach (gm. Nowogród Bobrzański) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdza przydatności wody do spożycia.

Komunikat- w sprawie przydatności wody do spożycia w miejscowości: Drągowina, Kotowice, Skibice, Przybymierz i Sobolice z wodociągu publicznego w Pielicach.

K O M U N I K A T
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 19.11.2020 roku w sprawie warunkowej przydatności wody
do spożycia w miejscowości Drągowina, Kotowice, Skibice, Przvbvmierz, Sobolice zaopatrywanych z wodociągu publicznego w Pielicach (gm. Nowogród Bobrzański) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
W Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 Z późn. zm.) Z uwagi na podwyższona ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C na sieci wodociągowej.

 

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych,
tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna
być używana wyłącznie
po przegotowaniu.
Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych(WC)

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem
doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania