Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 16 listopada 2017

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 16 listopada 2017, dotyczy warunkowego stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi – próbka wody z wodociągu publicznego w Dobroszowie Wielkim oraz Pielicach: pobierz