Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20 czerwca 2018 roku

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 20 czerwca 2018 roku , dotyczy stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi – próbka wody z wodociągu publicznego w Pielicach