Obwieszczenie – o Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu

Obwieszczenie – Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 18-06-2020 o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11.