Obwieszczenie – o Walnym Zgromadzeniu Członków Zarządu

Obwieszczenie – Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 16-05-2019 o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11.